Nako Lo tsa ba lha khang: niche, south wall, inscription

Images